Over ons: Massage Horizon, massage aan huis

Regelmatig massages nemen geeft jou extra energie om te doen wat jij leuk vindt.
Of je nou een sporter bent, moeder of ondernemer, je dagelijkse sleur zorgen voor een bepaalde vorm van spanning in je lichaam. Massage Horizon is gespecialiseerd in het geven van massages bij mensen thuis in Haarlem en omgeving. Wij geloven dat het regelmatig nemen van massages een belangrijk onderdeel vormt van je lichamelijke gezondheid.

Door het leiden van een druk bestaan en de eisen die worden gesteld door maatschappelijke- en sociale omgeving is er een moment voor jezelf niet vaak bij.  Een gemis want om te presteren zul je voor je lichaam en geest moeten zorgen.
Het krijgen van een massage zien wij dan ook niet als luxeproduct, maar als zorg voor de fysieke en mentale gesteldheid die het makkelijker maakt om persoonlijke en maatschappelijke lasten te kunnen dragen.

Massage moet voor iedereen beschikbaar zijn, daarom houden wij het laagdrempelig. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken geven wij massage aan huis in de omgeving Haarlem e.o.

 • Ontspanningsmassage
 • Sportmassage
 • Triggerpoint massage
 • Stoelmassage
 • Massage aan huis
 • Massage in Haarlem
 • Massage in Aerdenhout
 • Massage in Bloemendaal
 • Massage in Heemstede
 • Massage in Santpoort-Noord
 • Massage in Santpoort-Zuid
 • Massage in Velsebroek
 • Massages
 • Over Massage Horizon
 • Massage aan bedrijf
 • Contact Massage Horizon

Maak van thuismassage een gewoonte

Het regelmatig nemen van massages is geen luxe. Dit vormt mede de inhoudt van jouw welzijn. Plan een massage in bij jou thuis om je welzijnsreis te starten.

Het belang van massage

We helpen jou om gezond, uitgerust en productief te zijn zodat jij meer energie overhoudt voor de dingen die je belangrijk vindt in het leven.

Vind een masseur bij jou in de buurt

Algemene voorwaarden

Massage Horizon

Massage Horizon

Algemene voorwaarden (30-5-2017)

Deze algemene voorwaarden en aanvullende beleid zijn van toepassing bij het gebruik onze site en ons reserveringssysteem.

Massage Horizon biedt een reserveringssysteem (service) voor diverse massage behandelingen (Massage behandelingen) die uitgevoerd worden door zelfstandige masseurs (ZZP’ers). Door dit platform en reserveringssysteem te bieden treedt Massage Horizon op als een tussenpersoon van deze zelfstandige masseurs. Massage Horizon heeft daarom geen verantwoordelijkheid voor de massage behandeling welke door jou wordt geboekt via ons: wij zijn simpelweg betrokken bij het reserveren en ondersteunende diensten die hieronder worden toegelicht.

Onze diensten bieden jou de mogelijkheid om via onze website een massage te reserveren bij een aantal zelfstandige masseurs. Als onderdeel van onze diensten bieden wij ook aanvullende diensten zoals het telefonisch te woord staan van klanten.

Zoals boven staat beschreven is de prijs overeengekomen tussen u en de zelfstandige masseur. Dit betekent dat de zelfstandige masseur (niet wij) juridisch verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de massage. Echter, Massage Horizon blijft verantwoordelijk ten aanzien van haar verplichtingen jegens u die beschreven staan in deze algemene voorwaarden en is wettelijk gezien bindend.

Massage Horizon zal, als daarom gevraagd wordt bemiddelen tussen u en de zelfstandige masseur bij het voordoen van een geschil door middel van onze klantenservice.

Om gebruik te maken van onze diensten dient u 18 jaar of ouder te zijn. (Indien u minderjarig bent, kunt u uitsluitend gebruik maken van onze diensten met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)).

Wanneer u bij ons boekt, zal de massagebehandeling die u krijgt verbonden zijn aan de algemene voorwaarden van de zelfstandige masseur zoals uiteengezet in het Klanten Consult Formulier (KCF)deze zijn beschikbaar door hier te klikken. Voorafgaand uw eerste massagebehandeling wordt u door de zelfstandige masseur gevraagd dit in te vullen.

Het Klanten Consult Formulier (ZIE BIJLAGE) zal de basis vormen van uw overeenkomst met de zelfstandige masseur voor uw massagebehandeling. Massage Horizon is geen betrokken partij bij een massagebehandeling overeenkomst: dit is alleen tussen u en de zelfstandige masseur die u de massagebehandeling geeft.

Onze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van onze website, reserverings/betalingssysteem en klantenservice. Door gebruik te maken van onze site, reserverings/betalingssysteem en klantenservice gaat u akkoord gaat met onze voorwaarden.

Lees onze voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat onze voorwaarden, moet u via Massage Horizon geen massage reserveren.

Om onze boekingsservice te kunnen bieden kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen. Lees hier onze privacy policy voordat u een massage bij ons boekt.

Het consumentencontract (Informatie, annulering en toeslagen) verplicht Massage Horizon u te voorzien van belangrijke informatie voor het bestaan van een juridisch bindend contract tussen u en ons. Deze informatie wordt hieronder uiteengezet (en is ook gekoppeld in de e-mail die wij naar u sturen om een reservering te bevestigen die u via ons heeft gemaakt met de zelfstandige massagetherapeut). Details over het maken van een reservering vindt u hieronder. Als wij besluiten deze informatie te wijzigen op het moment dat er al een contract is gemaakt, kan dit alleen wanneer dit door u wordt goedgekeurd.

MEERDERJARIG VOOR BEVOEGD GEBRUIK

U bevestigt dat u de leeftijd heeft bereikt waarop het is toegestaan om onze website en/of ons reserveringssysteem te gebruiken. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van ons reserveringssysteem als u jonger bent dan 18 jaar, zonder toestemming van een ouder.

RESERVERINGSPROCES & BETALING

U kunt een reservering maken via ons website door een zelfstandige massagetherapeut te kiezen.

U kunt een afspraak maken met een onafhankelijke massagetherapeut met een tijdsbereik van maximaal 4 weken op het moment dat u de reservering plaatst.

Uw betalingsgegevens zal aangevraagd worden op het moment dat van het boeken en betaling zal plaatsvinden wanneer u een afspraak maakt.

Volledige betaling van de behandeling is verschuldigd op het moment van boeken van de massagebehandeling met de zelfstandige massagetherapeut via ons.

De behandelingsvergoeding hoort bij de zelfstandige massagetherapeut die de massagebehandeling uitvoert. Massage Horizon collecteert de behandelingsvergoeding van u als hun tussenpersoon. Voor elke boeking die gemaakt wordt via ons brengen wij een relevante vergoeding in rekening bij de zelfstandige massagetherapeut die samen met de zelfstandige massagetherapeut is overeengekomen, voor het introduceren en u in contact brengen met de zelfstandige massagetherapeut (Tussenpersonen Vergoeding). Wij hebben een overeenkomst met elke zelfstandige massagetherapeut waardoor wij gerechtigd zijn om onze tussenpersonen vergoeding af te trekken van de Behandelingsvergoeding, dat door u betaald wordt, voor de massagebehandeling.

Wij zullen alles doen wat wij redelijkerwijs kunnen doen om zorg te dragen voor de veiligheid van alle informatie die u ons geeft bij het betalen van een massagebehandeling, door gebruik te maken van ons beveiligde betalingssysteem. Echter, bij het ontbreken van een goed werkend systeem van Massage Horizon, zijn wij wettelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien een derde onbevoegd toegang krijgt tot alle informatie die u ons mogelijk heeft gegeven.

Wanneer een reservering is geaccepteerd en bevestigd door de zelfstandige massagetherapeut krijgt u een bevestiging van u afspraak middels email.

Door een boeking te maken, bent u verantwoordelijk voor:

 • Volledige betaling van de behandeling
 • Zorgen dat de zelfstandige masseur een fatsoenlijke ruimte krijgt om zijn werkzaamheden te verrichten, in alle gevallen wordt hier het volgende onder verstaan: genoeg ruimte, genoeg faciliteiten (inclusief voldoende licht en voldoende warmte);
 • Zorgen voor de gezondheid en veiligheid voor de massagetherapeut op moment dat de zelfstandige massagetherapeut zich op uw afspraaklocatie bevindt.

Alle behandelingsvergoedingen worden betaald via onze site. Telefonisch kunnen er ook afspraken worden gemaakt als onderdeel van onze klantenservice. Zoals hierboven aangegeven, collecteren wij de betalingen van de behandelingsvergoedingen om ons tussenpersoonvergoeding in te houden dat voor de rekening komt voor de zelfstandige massagetherapeut.

PRIJZEN

De prijzen voor een massagebehandeling wordt van tijd tot tijd bepaald en de prijs die u betaald voor een specifieke massagebehandeling worden bepaald op basis van de behandelprijzen die gelden op het moment van de boeking.  De actuele prijzen die gehanteerd worden voor massages kunt u terugvinden op de website.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

Aanvullend op bovenstaande verantwoordelijkheden, is het uw verantwoordelijkheid om complete en accurate informatie te bieden op het moment van reserveren. Het nalaten of niet volledig invullen van complete en accurate informatie kan resulteren in een afwijzing van uw reservering, een afzegging van uw boeking of onmogelijkheid in het boeken van uw zelfstandige massagetherapeut om uw verzochte massagebehandeling uit te voeren. Het nalaten of niet volledig invullen van complete en accurate informatie kan ook resulteren in een incorrecte boekingsbevestiging via de mail.

AFZEGGING EN ANNULERINGSKOSTEN

Indien u wenst uw boeking te annuleren, kunt u dit doen via onze site of via onze klantenservice (+31 6 81 93 69 07).

Niet alle redenen kunnen een annulering van een gemaakte boeking voor een massage rechtvaardigen. Indien u een boeking bij een van onze zelfstandige masseurs via ons annuleert, zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing.

Wanneer u zich bedenkt vlak vóór het starten van uw behandeling en u wilt annuleren, wordt er gesproken van een late of zeer late annulering. Wanneer er sprake is van een late of zeer late afzegging, heeft u geen recht meer op gehele door u overgemaakte bedrag. Bij een late annulering heeft u recht op teruggave van een gedeelte van het overgemaakte bedrag van de massagebehandeling. Bij een zeer late afzegging heeft u geen recht op teruggave op het overgemaakte bedrag. Hieronder staat meer informatie over deze twee situaties en toegelicht.

Volledige teruggave wordt alleen gedaan indien:

 • De annulering op z’n minst vierentwintig (24) uur voor de massage afspraak tijd gedaan wordt;
 • De annulering gedaan is binnen 10 minuten vanaf het moment van boeken, (indien het tijdstip van de afspraak valt binnen een tijdsbestek van vierentwintig (24) uur op het moment van boeken).

Als de annulering van uw boeking het volgende betreft:

 • Het tijdstip van de afspraak valt binnen een periode van vierentwintig (24) uur op het moment van boeken;
 • De bedenkingstijd van tien (10) minuten is verstreken.

Dan zal, tenzij de afspraak en zeer late annulering is (zoals hieronder staat beschreven), de zelfstandige massagetherapeut het recht hebben om een klein gedeelte van 30 procent te verhalen (of een inhouding, zoals aangegeven) van de massagebehandeling omdat uw afzegging een late annulering representeert.

Echter, als u de annulering van uw boeking vijf (5) uur of nog vroeger voor het tijdstip waarop de afspraak staat gepland zich aandient en de bedenkingstrijd van tien (10) minuten is verstreken, is de zelfstandige massagetherapeut gerechtigd om het gehele gestorte bedrag, honderd procent (100%) te behouden (of in rekening te brengen) van de desbetreffende prijs van de gekozen massagebehandeling, omdat dit een zeer late annulering representeert.

U zal ook het volledige bedrag verschuldigd zijn aan de zelfstandige massagetherapeut als u:

 • Een afspraak op een andere wijze afzegt dan de toegestane manieren zoals hierboven omschreven;
 • Een poging heeft gedaan om een afspraak af te annuleren op of na het tijdstip dat de massage gepland staat;
 • Een foutieve voorkeurstijd van de massagebehandeling heeft ingevuld en/of foutieve adresgegevens.

De annuleringskosten zal in rekening gebracht worden om de zelfstandige masseur te compenseren omdat het niet redelijk wordt geacht om te verwachten dat de zelfstandige massagetherapeut de mogelijkheid heeft om op dat moment een massagebehandeling te doen bij een andere klant wegens uw zeer late afzegging van een afspraak of zonder bekendmaking hiervan.

Er kan mogelijk door ons vrijstelling worden gegeven voor de annuleringskosten bij absolute discretie wanneer u niet in staat was om de afspraak te annuleren door redenen waar wij geen invloed op hebben. Wanneer annuleringskosten worden kwijtgescholden door ons, treden wij op als bemiddelaar van de zelfstandige massagetherapeut welke de massagebehandeling uitvoert.

VERLENGING EN VERTRAGING

VERLENGING

Als u wenst om behandelingstijd te verlengen die u heeft geboekt, zal de zelfstandige massagetherapeut trachten om dit verzoek te honoreren. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de zelfstandige massagetherapeut en ook van de betaling van de toelage voor de verlengende behandeling. Deze prijzen staan in de tabel onder ”Verlenging van de behandelduur”.

VERTRAGING

Indien u verhinderd bent en niet op de afgesproken tijd aanwezig kan, zal de masseur wachten bij de reservering doorgeven adres voor een maximum van 10 minuten. Deze vertraging van 10 minuten gaat af van uw eigen behandeltijd (u heeft dan nog 50 minuten bij een behandeling van een officiële duur van 60 minuten).

Als zowel u als de zelfstandige massagetherapeut overeenkomen om de massagebehandeling voort te zetten voor de volledige duur van de massagebehandeling, ondanks de verlate starttijd, heeft de zelfstandige massagetherapeut het recht om de extra toeslag te bereken op basis van de ´´Behandelprijzen voor extra tijd´´. De hoogte van de behandelprijzen voor extra tijd zijn te vinden op onze website onder “prijzen”. Dit wordt aan u medegedeeld voordat de massagebehandeling begint. Wij zullen als tussenpersoon van de zelfstandige massagetherapeut de extra kosten collecteren voor de extra tijd.

MASSAGE HORIZON FUNGEERT ALLEEN ALS INTRODUCER

Ons boekingssysteem maakt het mogelijk dat diegene die opzoek is naar een massagebehandeling een afspraak kan maken met zelfstandige massagetherapeuten die deze massagebehandelingen uitvoeren. Ondanks dat Massage Horizon een screening en intake afneemt van massagetherapeuten die zich wensen aan te sluiten, geven wij geen garantie of verklaringen met betrekking tot de betrouwbaarheid, kwaliteit, of geschiktheid van de zelfstandige massagetherapeuten.

Daarbij erkent u en gaat u akkoord dat Massage Horizon geen enkele verplichting heeft om een antecedentenonderzoek uit te voeren op iedere zelfstandige massagetherapeut en dat wij zelfstandige massagetherapeuten niet verplichten hoe zij hun diensten uitvoeren.

Bij het in contact komen met welke zelfstandige massagetherapeut dan ook moet uw voorzichtig en verstandig omgaan met uw eigen veiligheid, informatie en eigendommen, op eenzelfde wijze waarop uw zou omgaan wanneer u in contact zou komen met andere personen die u niet kent. Massage Horizon is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade bij uw thuis en/of bedrijf.

ACTIES, AANBIEDINEN EN VERWIJZINGEN

Van tijd tot tijd zijn er mogelijk acties en aanbiedingen (promotie codes) die zich voordoen, deze zijn in verzilveren op onze website voor een massagebehandeling. Codes zijn alleen geldig voor een bepaalde (tijdelijke) periode dat staat aangegeven op de website of op de codes.

Codes hebben geen geldwaarde. Codes zijn:

 1. niet te kopiëren, verkopen, over te dragen, verspreiden of beschikbaar stellen aan anderen online (ook niet via sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter etc.);
 2. niet te promoten op welke manier dan ook, inclusief via zoekmachine(s);
 3. niet in te wisselen voor geld;
 4. Is eenmalig te gebruiken en alleen één code is te gebruiken per persoon;
 5. kan onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden die door ons ter beschikking worden gesteld, en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met die voorwaarden.

VERBODEN GEBRUIK

Ons boekingssysteem is voor uw persoonlijk gebruik en dient alleen voor doeleinden als het maken van een reservering voor een massagebehandeling, zoals uitdrukkelijk hierboven is beschreven. Het is strikt verboden om onze boekingsservice te gebruiken bij:

 • Het vertonen van ongepast gedrag zoals het doen van seksueel getinte opmerkingen, drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en/of ander ongewenst gedrag;
 • Beperken of verhinderen van andere gebruikers in het gebruikmaken van onze (boekings)diensten;
 • Inbreuk maken op privacyrechten, eigendomsrechten of andere burgerrechten welk persoon dan ook;
 • Het lastigvallen, misbruik maken, bedreigen of anderszins inbreuk maken op de rechten van de zelfstandige massagetherapeut (inclusief haar medewerkers en personeel) of anderen;
 • Het gebruikmaken van technologie of anderszins om toegang te krijgen tot ons computer netwerk, onzichtbare content (waarover u niet bevoegd bent) of niet-publieke ruimtes;
 • Het proberen of daadwerkelijk invoeren van virussen of schadelijke bestanden en/of programma’s dat het gebruik van onze reserveringssysteem en site onderbreekt of beperkt;
 • Beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten van onze service of netwerken of ons kopiëren;
 • Het bezighouden of andere aanmoedigen deel te nemen aan criminele of onrechtmatig gedrag of overtreding van deze voorwaarden, waaronder misbruik van onze boeking service voor ongeoorloofde doeleinden;
 • U gaat akkoord deze voorwaarden niet te schenden, op welke manier dan ook. Het beëindigen of opschorten van uw gebruik van onze diensten kan een mogelijke sanctie zijn bij het schenden van onze voorwaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

MASSAGE HORIZON, het logo van Massage Horizon, merk en andere intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo´s die gebruikt worden in verband met de website (al dan niet geregistreerd) behoren tot ons of onze licentiegevers (indien van toepassing) en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER

Zoals boven vermeld brengen wij mensen die behoefte hebben aan een massage in contact met zelfstandige massagetherapeuten. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het nakomen van een boeking of de prestaties van de zelfstandige massagetherapeut. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het adresseren van claims die u heeft met betrekking tot de zelfstandige massagetherapeut, echter proberen wij te helpen bij geschillen tussen u en de zelfstandige massagetherapeut door op te treden als bemiddelaar.

Content dat onderdeel maakt van ons boekingssysteem is uitsluitend op onze site beschikbaar gemaakt voor algemene doeleinden.

Wij zijn geen paramedici en geven geen medisch advies en/of voeren ook geen medische behandelingen. Termen als ‘’therapie’’ of ‘’therapeut’’ of vergelijkbare termen op onze site staan vermeld of ergens anders refereren niet aan ‘’medische behandelingen’’ of ‘’medische therapie’’. De informatie die op onze site gepresenteerd staat of anderszins is niet bedoeld om gezondheidsklachten te diagnosticeren of om op te treden als zorgverlener. Bij gezondheidsklachten zou u altijd contact moeten opnemen met een huisarts of fysiotherapeut.

Wij geven geen garantie dat onze site of boekingssysteem geschikt is voor uw gebruik, volledig betrouwbaar, virusvrij of beschikbaar is. Niets in onze voorwaarden zal bestaande geschreven wetten limiteren.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten in het boekingssysteem om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken.

Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ons boekingssysteem beschikbaar is, geven wij geen garantie op voortdurende beschikbaarheid of het door u ononderbroken gebruik van ons boekingssysteem. Wij behouden ons het recht om naar ons eigen inzicht van tijd tot tijd het gehele boekingssysteem of een gedeelte hiervan op te schorten of te staken.

Gebruik van deze site en boekingssysteem is op basis van de beschikbaarheid van de zelfstandige massagetherapeuten. Voor zover toegestaan bij de wet zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale gevolgschade of enige andere gebruiksschade, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van verwachte winst, of als gevolg van een op andere wijze dat verband houdt met het gebruik van onze site of diensten of een vertraagd of niet werkende site of diensten.

SCHADEVERGOEDING

U gaat akkoord om ons vrij te stellen van schadevergoeding bij het indienen van alle soorten claims zoals materiële en immateriële schade, boetes of uitgaven van welke aard dan ook inclusief (maar niet beperkt tot) redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van onze site of boekingssysteem en anderszins het schenden van onze Algemene Voorwaarden.

WIJZIGING & BEËINDIGING

Wij kunnen onze Algemene Voorwaarden wijzigingen of het gebruik van ons boekingssysteem beëindigen op ieder moment door dit aan u kenbaar te maken. De prijzen van de massages kunnen ook van tijd tot tijd veranderen. Wij kunnen ook ons boekingssysteem of andere beschikbare functies veranderen of beëindigen op elk gewenst moment om welke reden dan ook.

Contact

 06 819 369 07
 info@massagehorizon.nl

Logo Massage Horizon